GLOBALNY TOWAROWY TRANSPORT MORSKI
Transport Morski: Na czas, bezpiecznie i opłacalnie

Dedykowany, specjalistyczny dział ALLWAYS International w zakresie Oceanicznego Transportu Towarowego (Ocean Freight) posiada ugruntowane osiągnięcia w zapewnianiu naszym klientom niezawodnych, wydajnych i opłacalnych globalnych usług przewozowych kontenerami FCL oraz LCL. Nasza światowa sieć przedstawicieli legitymuje się zaangażowaniem i doświadczeniem wymaganymi, aby móc dopilnować by ładunek był płynnie transportowany od chwili jego wysłania, aż do jego dotarcia do miejsca przeznaczenia.

  Nasz wysoko wydajny system prowadzenia dokumentacji wraz z wagą, jaką przykładamy do komunikacji i silnych relacji w pracy, zyskał nam niespotykaną renomę wśród naszych klientów. Nasz kompetentny personel jest dobrze zorientowany w opracowywaniu kompleksowej dokumentacji od chwili wystawienia Oryginałów Listów Przewozowych w oparciu o Akredytywy, po Faktury Handlowe, Wykazy Opakowań, Świadectwa Pochodzenia oraz Licencje Eksportowe/Importowe.

  Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie i planowanie są niezbędne dla pomyślnej realizacji wysyłki i dlatego konsekwentnie sprawdzamy dokumentację oraz organizujemy odprawy celne przed przybyciem statku, oszczędzając pieniądze i czas klientów poprzez unikanie dodatkowych kosztów na portalu handlowym, w tym z tytułu przestoju i składowania ładunków.

  W Allways International szczycimy się zrozumieniem charakteru ładunków, co pozwala nam podejmować ważne decyzje dotyczące sprzętu logistycznego oraz routingu, dzięki czemu możemy utrzymywać wysoki poziom usług, czego oczekują od nas nasi klienci.

International Freight Forwarders - Freight Forwarding Eastern Europe - Russia -
Kazakhstan - Kyrgyzstan - Slovenia -Ukraine - Tajikistan - Uzbekistan -
Turkmenistan - Poland

Copyright © Allways International Freight Forwarding Ltd - All rights reserved.

Website design by FORTE TRINITY

cww trust seal