USŁUGI KOLEJOWE
COMPANY SERVICES RANGE

USŁUGI KOLEJOWE
Transport kolejowy zajmuje wiodącą pozycję wśród wszystkich rodzajów transportu. Dziś, pomimo intensywnego rozwoju innych rodzajów transportu i lepszej obsługi, kolej pozostaje głównym środkiem zapewniającym masowy transport towarów, zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym.   Nasza firma zapewni organizację transportu międzynarodowego koleją na terenie całej Europy, Rosji FSU i republik azjatyckich. Współpracujemy z różnymi krajami i regionami.   Nasi eksperci mają duże doświadczenie w dziedzinie zagranicznej działalności gospodarczej i zapewnią kompetentne doradztwo na wszystkich etapach transakcji. Gwarantujemy wydajność, dokładność i niezawodność.   Cena transportu kolejowego zależy przede wszystkim od właściwości ładunku, jego objętości, właściwości dostawy i trasy. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w Kazachstanie: +7 727 250-26-06 lub poprzez złożenie wniosku na naszej stronie internetowej w specjalnym formulażu, znajdującym się poniżej.  
ZAKRES USŁUG FIRMY
  • Opracowanie optymalnych tras dostaw;
 
  • Obliczanie taryf kolejowych i optymalizacja kosztów transportu;
 
  • Dostawa do załadunku wagonów, gondoli, platform na terytorium Republiki Kazachstanu, Federacji Rosyjskiej i krajów WNP;
 
  • (eksport-import, ruch wewnątrzkrajowy i tranzytowy w Kazachstanie i krajach WNP);
 
  • Dostawa wszystkich rodzajów towarów koleją z krajów WNP, Chin, Korei Południowej, Japonii i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Unii Europejskiej;
 
  • Obecność relacji biznesowych z operatorami kolejowymi wszystkich krajów bałtyckich, Europy Wschodniej i Chin, a także rozległa sieć agentów dla krajów WNP;
 
  • Obecność bezpośrednich umów z administracją i specjalistycznymi strukturami kolejowymi Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Rosji;
 
  • Śledzenie przesyłek oraz zgłaszanie przesyłek i przejść granicznych;
 
  • Bogate doświadczenie w zakresie kolejowego transportu towarów, dostępność wykwalifikowanego personelu i ugruntowane trasy transportu;
 
 • Ciągłe monitorowanie przepływu towarów;
 

International Freight Forwarders - Freight Forwarding Eastern Europe - Russia -
Kazakhstan - Kyrgyzstan - Slovenia -Ukraine - Tajikistan - Uzbekistan -
Turkmenistan - Poland

Copyright © Allways International Freight Forwarding Ltd - All rights reserved.

Website design by FORTE TRINITY

cww trust seal